Κυριακή 18 Μαΐου 2008

Ηλεκτρική Ισχύς.

.
Η συσκευή Σ του σχήματος έχει αντίσταση R1 και μπορεί να μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική (π.χ. ένας ανεμιστήρας) και το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
  1. Η ισχύς που παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα είναι ίση με Ρ= Ε·Ι.
  2. Ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται θερμότητα στον αντιστάτη R είναι ΡR2·R.
  3. Ο ρυθμός με τον οποίο προσφέρεται ηλεκτρική ενέργεια στον αντιστάτη R είναι ΡR=VΑΒ·Ι.
  4. Ισχύει: VΒΓ=Ι·R1.
  5. Ισχύει: VΒΓ = Ε-Ι·R-Ι·r.
  6. Η ηλεκτρική ισχύς που παρέχεται στην συσκευή είναι ΡΣ2·R1.
  7. Η συσκευή παράγει μηχανική ενέργεια με ρυθμό VΒΓ·Ι-Ι2·R1.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: