Παρασκευή 30 Μαΐου 2008

Ενεργός ένταση-ταχύτητα.


1) Στο διάγραμμα δίνεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη. Να βρεθεί η ενεργός ένταση του ρεύματος.
2) Σε κενό δοχείο περιέχονται δύο μόρια αερίου με ταχύτητες 4m/s και 3m/s. Να βρεθεί η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: