Κυριακή 18 Μαΐου 2008

Άνοιγμα διακόπτη και Αυτεπαγωγή.

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=8Ω, R2=4,8Ω, Ε=40V και η εσωτερική αντίσταση της πηγής r=2Ω. Το πηνίο είναι ιδανικό με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,2 Η, ενώ ο διακόπτης είναι κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για t=0 ανοίγουμε τον διακόπτη.
  1. Πόση ΗΕΔ λόγω αυτεπαγωγής αναπτύσσεται στο πηνίο, αμέσως μετά το άνοιγμα του διακόπτη;
  2. Πόση ενέργεια θα μεταφερθεί από την πηγή στο πηνίο μετά το άνοιγμα του διακόπτη;

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: