Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008

1oς Θερμοδυναμικός Νόμος. Ερωτήσεις 1.

1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται σε μια αδιαβατική αντιστρεπτή μεταβολή, σαν σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).
i) Σε κάθε αδιαβατική μεταβολή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.
ii) Σε μια αδιαβατική συμπίεση η θερμοκρασία αυξάνεται.
iii) Το αέριο ανταλλάσσει έργο αλλά όχι θερμότητα με το περιβάλλον.
iv) Δεν εφαρμόζεται η καταστατική εξίσωση των αερίων μεταξύ δύο καταστάσεων θερμοδυναμικής ισορροπίας σε τέτοιες μεταβολές.
2) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω τετράγωνα, θέτοντας το πρόσημο (+) ή το (-) ή το μηδέν (0) ανάλογα με το τι συμβαίνει στις παρακάτω μεταβολές.
Μεταβολή
ΔV
Δp
ΔΤ
W
ΔU
Q
Ισόθερμη εκτόνωση


Ισόχωρη ψύξη


Ισοβαρής θέρμανση


Αδιαβατική συμπίεση
Δεν υπάρχουν σχόλια: