Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2008

Φορτίο πυκνωτή και δυναμικά.

.


Ο πυκνωτής του παραπάνω κυκλώματος είναι αφόρτιστος και έχει χωρητικότητα C=2μF και η ηλεκτρική πηγή τάση V=10V. Κλείνουμε το διακόπτη δ1.
  1. Ποιο το δυναμικό κάθε οπλισμού του πυκνωτή και ποιο το φορτίο του;
  2. Κλείνουμε το διακόπτη δ. Να βρεθούν τώρα τα δυναμικά των οπλισμών Α και Β καθώς και το φορτίο του πυκνωτή.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: