Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

Φορά και τιμή της έντασης του ρεύματος.

.

Ο κυλινδρικός αγωγός του σχήματος στενεύει στην περιοχή Β, ενώ στις περιοχές Α και Γ έχει την ίδια διατομή. Η ρευματική ταχύτητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων του έχει φορά από το Α προς το Γ.

i) Η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι
 α.   από το Α προς το Γ. ............   β. από το Γ προς το Α.
ii) Για την ένταση του ρεύματος ισχύει
α.    ΙΑ = ΙΒ = ΙΓ         ............β.      ΙΑ > ΙΒ > ΙΓ                  
γ.    ΙΑ < ΙΒ < Ι Γ                δ.         ΙΑ = ΙΓ < ΙΒ

.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: