Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008

Απόδοση και μέγιστη απόδοση θερμικής μηχανής.

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής με γ=1,5 διαγράφει τον κύκλο του σχήματος όπου η ΓΑ είναι ισόθερμη. Αν κατά τη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ απορροφά θερμότητα 2400J, να βρεθούν:
  1. Το ποσοστό της απορροφούμενης θερμότητας κατά την μεταβολή ΑΒ που αποθηκεύεται στο αέριο αυξάνοντας την εσωτερική του ενέργεια.
  2. Το έργο κατά την ισοβαρή θέρμανση.
  3. Το έργο κατά την ισόθερμη συμπίεση.
  4. Η απόδοση της μηχανής.
  5. Η μέγιστη απόδοση μιας μηχανής που θα λειτουργούσε μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών.
.Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: