Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008

Γραμμομοριακές Θερμότητες.

.
Μια θερμική μηχανή διαγράφει την  κυκλική μεταβολή του παραπάνω σχήματος, όπου pΑ=105Ν/m2, VΑ=0,1m3 και VΒ=0,2m3, ενώ κατά την ισόχωρη ψύξη αποβάλλει θερμότητα 50.000J. Ζητούνται:
  1. Το έργο που παράγει η μηχανή σε κάθε κύκλο.
  2. Η θερμότητα που απορροφά το αέριο σε κάθε κύκλο.
  3. Η απόδοση του κύκλου.
  4. Οι γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες του αερίου CV, Cp, καθώς και η αντίστοιχη κατά τη μεταβολή ΑΒ (CΑΒ).

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: