Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

Ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι λάμπες στο παραπάνω κύκλωμα είναι ίδιες.
Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λαθεμένες.
  1. Μόλις κλείσουμε τον διακόπτη δ, θα ανάψει πρώτη η λάμπα Λ1.
  2. Οι δυο λάμπες θα φωτοβολήσουν το ίδιο.
  3. Αν μεταφέρουμε την Λ1 στη θέση που φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμα, τότε θα διαρρέεται από ρεύμα μικρότερης έντασης και θα φωτοβολεί λιγότερο.


.
Απαντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: