Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008

Πυκνωτής και διηλεκτρικό.

.
Επίπεδος πυκνωτής έχει χωρητικότητα C0, είναι φορτισμένος με φορτίο Q και έχει αποσυνδεθεί από την πηγή που τον φόρτισε. Τοποθετούμε στο εσωτερικό του διηλεκτρικό, διηλεκτρικής σταθεράς ε = 5. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
  1. Tο φορτίο του θα γίνει 5Q
  2. H χωρητικότητά του θα γίνει C0/5
  3. H χωρητικότητά του θα γίνει 5C0
  4. Η τάση μεταξύ των οπλισμών του θα παραμείνει σταθερή.
  5. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό του θα γίνει Ε= Ε0/5, όπου Ε0 η αρχική ένταση.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: