Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008

Δυναμικό στο ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.

>

Δύο παράλληλες οριζόντιες μεταλλικές πλάκες απέχουν 3cm και συνδέονται στους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής τάσης V=60V, όπως στο σχήμα. Στο σημείο Α, που απέχει 1cm από την πάνω πλάκα φέρνουμε ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας 1mg και αφηνοντάς το παρατηρούμε ότι ισορροπεί.
  1.  Πόσο φορτίο έχει το σωματίδιο;
  2.  Να υπολογιστεί η δυναμική ηλεκτρική ενέργεια του σωματιδίου.
Δίνεται g=10m/s2.

.
Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: