Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2007

Ηλεκτρικό πεδίο.

Ένα σωματίδιο με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο είναι αρχικά ακίνητο μέσα σε ομογενές βαρυτικό και σταθερό ομογενές ηλεκτρικό πεδίο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Ποια από τις παρακάτω θα είναι η μορφή της τροχιάς που θα ακολουθήσει το σωμάτιο; Δείτε την απάντηση: