Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Δύο κινήσεις. Η μια οριζόντια βολή.

 
Από ένα σημείο Ο, σε ύψος Η=45m, από το έδαφος, εκτοξεύεται μια μικρή μπάλα οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0=9m/s, τη χρονική στιγμή t0=0. Την ίδια στιγμή από τη θέση Α στο έδαφος, στην ίδια κατακόρυφο με το Ο, ξεκινά να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=6m/s2 ένα μικρό αυτοκινητάκι, προς την ίδια κατεύθυνση, όπως στο σχήμα.
i)   Να βρεθεί η απόσταση μεταξύ των δύο κινουμένων σωμάτων, τα οποία θεωρούμε αμελητέων διαστάσεων, τη χρονική στιγμή t1=2s.
ii) Να αποδειχθεί ότι η μπάλα θα πέσει πάνω στο αυτοκινητάκι.
iii) Να υπολογισθεί η διαφορά των δύο ταχυτήτων υμα ελάχιστα πριν η μπάλα κτυπήσει το αυτοκινητάκι.
Δίνεται g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
ή

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Λυκείου γενικής παιδείας

Στο παρακάτω αρχείο περιλαμβάνονται οι ασκήσεις για τη Φυσική γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου.
Πρόκειται συνολικά για 103 Ασκήσεις που δημοσιεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο δίκτυό μας.


Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Λυκείου Γ.Π.

Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Λυκείου Γ.Π.

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Κυκλική κίνηση και ορμή

  
Σε ένα αμαξίδιο έχει προσαρμοσθεί κατάλληλο στήριγμα, από σημείο Ο του οποίου κρέμεται, μέσω νήματος μήκους l=1m, μια σφαίρα μάζας m=1kg. Σε μια στιγμή η σφαίρα δέχεται στιγμιαίο κτύπημα, με αποτέλεσμα να αποκτήσει οριζόντια ταχύτητα υ0. Συγκρατώντας ακίνητο το αμαξίδιο, η σφαίρα ανέρχεται μέχρι τη θέση Β, σε ύψος h=0,8m, πριν κινηθεί ξανά προς τα κάτω.
i)  Να υπολογισθεί η αρχική ορμή της σφαίρας (αμέσως μετά το κτύπημα), καθώς και ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της ορμής της.
ii) Να βρεθεί η τάση του νήματος, καθώς και η στιγμιαία επιτάχυνση της σφαίρας, στη θέση Β.
iii) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, η σφαίρα αποκτά την ίδια αρχική ταχύτητα υ0, μετά το κτύπημα, αλλά τώρα αφήνουμε το αμαξίδιο ελεύθερο να κινηθεί, στο λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν η μέγιστη ταχύτητα που αποκτά το αμαξίδιο, μέχρι να σταματήσει η άνοδος της σφαίρας, έχει μέτρο υκ=1m/s, ενώ το νήμα παραμένει διαρκώς τεντωμένο, να βρεθούν:
α) Η συνολική μάζα Μ αμαξιδίου- στηρίγματος.
β) Το μέγιστο ύψος h΄ στο οποίο θα φτάσει η σφαίρα.

ή


Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Τάξης, Προσανατολισμού

Δίνω παρακάτω ένα αρχείο pdf, με όλες τις ασκήσεις της Β΄ τάξης Λυκείου προσανατολισμού, που έχω δημοσιεύσει και στο δίκτυο και πριν στο Blogspot.
Πρόκειται για 310 ασκήσεις- ερωτήσεις … μέχρι τις φετινές εξετάσεις.

ή

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Η ορμή για κίνηση πάνω σε βάση

 
Ένα μικρό σώμα Σ μάζας m ηρεμεί πάνω σε μια βάση, στη θέση Α, όπως στο σχήμα. Η βάση έχει μάζα Μ=3m και βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή το σώμα Σ δέχεται στιγμιαίο κτύπημα, με αποτέλεσμα να αποκτήσει οριζόντια ταχύτητα υ0 και να κινηθεί πάνω στη βάση και μετά από λίγο αρχίζει να ανέρχεται φτάνοντας μέχρι την θέση Β του σχήματος, πριν κινηθεί ξανά προς τα κάτω. Τριβές μεταξύ του σώματος Σ και της βάσης, δεν υπάρχουν.
i) Στη διάρκεια της μετακίνησης του Σ από το Α στο Β, η βάση παραμένει ή όχι ακίνητη;
ii) Στη θέση Β, όπου το Σ σταματά να κινείται προς τα πάνω κατά μήκος της βάσης, έχει ταχύτητα:
α) μηδενική.
β) οριζόντια προς τα δεξιά.
γ) οριζόντια προς τα αριστερά.
iii) Να υπολογιστεί η μέγιστη ταχύτητα της βάσης, μέχρι να φτάσει το σώμα Σ στη θέση Β.
iv) Κατά τη διάρκεια της κίνησης του σώματος Σ από τη θέση Α στη θέση Γ, η ορμή του συστήματος σώμα Σ-βάση, παραμένει σταθερή ή όχι;
Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις απαντήσεις σας.