Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Θέματα Εξετάσεων Φυσική Β΄ Τάξης.Γ.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  2010
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας
ΤΑΞΗ Β΄
ΘΕΜΑ 1°:
Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1)       Η θερμότητα που παράγεται πάνω σε ένα αντιστάτη που διαρρέεται από ρεύμα:
i)       Είναι ανάλογη με την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.
ii)      Είναι ανάλογη με το τετράγωνο της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει.
iii)    Είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει.
iv)   Είναι ανάλογη με την τάση που επικρατεί στα άκρα του.
2)       Στο επίπεδο της σελίδας βρίσκεται ένα πολύ μακρύ ευθύγραμμο σύρμα που διαρρέεται από ρεύμα. Στο σημείο Α του σχήματος η ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο αγωγός:
i)    Έχει φορά όπως το διάνυσμα (1)    ii) Έχει φορά όπως το διάνυσμα (2)
iii)  Είναι ανάλογη της απόστασης r.      iv) Είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης r.
3)       Ένα σωληνοειδές μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα. 
i)       Στο εσωτερικό του δημιουργείται ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.
ii)      Δημιουργείται μαγνητικό πεδίο μόνο στο εσωτερικό του.
iii)    Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο μέσον του είναι ανάλογο του αριθμού των σπειρών του.
iv)   Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού του πεδίου είναι κυκλικές.
4)       Ένα μικρό σφαιρίδιο ταλαντώνεται στο άκρο νήματος με περίοδο Τ.  Η περίοδος ταλάντωσης θα αυξηθεί όταν:
i)    Αυξήσουμε το μήκος του νήματος.           ii) Αυξήσουμε τη μάζα του σφαιριδίου.
iii)  
Αυξήσουμε το πλάτος ταλάντωσης.           iv) Το εκτρέψουμε κατά μεγαλύτερη γωνία.
5)       Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
i)       Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού είναι ανάλογη του μήκους του.
ii)      Η ειδική αντίσταση ενός χάλκινου σύρματος δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία.
iii)    Ο κανόνας του Lenz εκφράζει την αρχή διατήρησης του φορτίου.
iv)   Δύο κυκλικοί αγωγοί διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο δημιουργείται στο κέντρο του αγωγού με την μικρότερη ακτίνα.
v)     Η μαγνητική ροή που διέρχεται από ένα πλαίσιο, που το επίπεδό του είναι παράλληλο με τις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου, είναι μηδέν.
Η συνέχεια σε pdf ή από ΕΔΩ.