Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Συνδέοντας και μεταβάλλοντας μια αντίσταση

 
Στο διπλανό κύκλωμα ο διακόπτης είναι ανοικτός και το αμπερόμετρο ιδανικό. Δίνονται Ε=12V, r=3Ω και R1=5Ω.
i)  Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου;
Κλείνουμε το διακόπτη με αποτέλεσμα να παρεμβάλουμε στο κύκλωμα μια μεταβλητή αντίσταση R.
ii) Η ένδειξη του αμπερομέτρου, θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Μεταβάλλοντας την τιμή της αντίστασης R, παίρνουμε πειραματικές τιμές για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και κατασκευάσαμε το διπλανό διάγραμμα Ι=f(R).
α) Ποια η τιμή της έντασης (β) όταν R=7,5Ω;
β) Να βρεθούν οι τιμές α και γ της έντασης.
ή