Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Ένα παρ' ολίγον test...


1)  Σε ένα σημείο Ο βρίσκεται ένα φορτίο Q. Στο σημείο Β αφήνουμε ελεύθερο ένα σωματίδιο Σ που φέρει αρνητικό φορτίο – q1 και παρατηρούμε ότι κινείται και μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Α.  Δίνεται ότι (ΟΑ)=(ΑΒ).
α) Να σχεδιάστε τη δύναμη  που δέχεται το σωματίδιο στο Β, καθώς και την ένταση του πεδίου στο Β.       
β)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i) Η κίνηση του σωματιδίου από το Β στο Α είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
ii) Αν η δύναμη που δέχεται το σωματίδιο στο σημείο Β έχει μέτρο F, στο σημείο Α έχει μέτρο  2 F.
iii) Αν το φορτίο στο Ο ήταν διπλάσιο (2Q), τότε η ένταση του πεδίου στο Β θα ήταν διπλάσια.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
2) Δίνονται δύο σημειακά φορτία και στο  σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργoύν.
i) Ποιο το πρόσημο κάθε φορτίου;
ii) Αν η ένταση του πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο
ΕΑ=1000Ν/C, τότε στο σημείο Β θα έχει μέτρο:
α) 700Ν/C,  β) 1000Ν/C,   γ)  1400Ν/C
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Στο σημείο Α φέρνουμε ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο. Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο.
iv) Αν στο σημείο Α φέρουμε φορτίο q3= -2μC, υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που δέχεται από το πεδίο.
Μονάδες (4+3+3δ)+(2+4+2+2)=20
Υ.Γ. Τελικά άφησα το τμήμα, εξαιτίας αλλαγής στο πρόγραμμα που επέβαλε η απόσπαση συναδέλφου, οπότε το test δεν μπήκε…