Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010

Ποιοτικά διαγράμματα μεταβολών αερίου.

Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται μια κυκλική μεταβολή ενός αερίου.
i)   Πώς ονομάζονται οι επιμέρους μεταβολές; 
ii)  Να παραστήσετε (ποιοτικά) τις μεταβολές σε άξονες:
          α)  p-V          β)  p-Τ


Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Δοκιμάζοντας με μεταβολές αερίων.

Ένα αέριο περιέχεται στο οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος (α), το οποίο κλείνεται με ένα βαρύ έμβολο, εμβαδού 0,02m2, απέχοντας ℓ=40cm από τη βάση του δοχείου. Τοποθετούμε ένα μικρό κεράκι κάτω από το αέριο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να θερμαίνεται και το έμβολο να μετακινείται, χωρίς τριβές, προς τα δεξιά. Μόλις το έμβολο μετακινηθεί κατά x=10cm, απομακρύνουμε το κεράκι και φέρνουμε το δοχείο σε όρθια θέση (σχήμα β).

i)   Πόσο τοις % αυξήθηκε η θερμοκρασία του αερίου κατά τη θέρμανσή του;
ii)  Αν στην κατάσταση που δείχνει το σχήμα (β), το αέριο έχει διατηρήσει την τελική θερμοκρασία που είχε αποκτήσει με τη θέρμανσή του, ενώ έχει αποκτήσει ξανά τον αρχικό του όγκο, να παραστήσετε τις μεταβολές του αερίου σε άξονες p-V και σε βαθμολογημένους άξονες.
iii)  Να βρείτε το βάρος του εμβόλου.
Δίνεται ότι οι μεταβολές πραγματοποιήθηκαν πολύ αργά, ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=1∙105Ν/m2, ενώ g=10m/s2.
Δίνεται ότι οι μεταβολές πραγματοποιήθηκαν πολύ αργά, ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=1∙105Ν/m2, ενώ g=10m/s2.

Διεργασίες σε ιδανικό αέριο. Ένα Applet.

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

Δυναμικό και διαφορά δυναμικού.Φύλλο εργασίας.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο σε ηλεκτρικό πεδίο, έχει ενέργεια; Μπορούμε να την υπολογίσουμε; Τι τιμές μπορεί να πάρει, για παράδειγμα μπορεί να είναι αρνητική; Και πώς συνδέονται οι αυξομειώσεις της δυναμικής ενέργειας, με το έργο; Με ποιο έργο; Και η κινητική ενέργεια; Πώς συνδέεται με τα παραπάνω;
Ένα φύλλο εργασίας που βάζει (τον φιλόδοξο) στόχο να περάσει τις ιδέες αυτές στους μαθητές στο μάθημα της γενικής παιδείας.

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Φύλλο εργασίας.

Ένα φύλο εργασίας πάνω στο νόμο Coulomb και την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.


Μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Δυναμικές γραμμές. Ένα φύλλο εργασίας

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα φύλλο εργασίας πάνω στις δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου.


 Κάνετε κλικ  εδώ.