Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Μια Ηλεκτρεγερτική δύναμη σε ένα κύκλωμα.

Αναφερόμενοι για το διπλανό κύκλωμα, με ανοικτό το διακόπτη και ιδανικό το αμπερόμετρο:
i) Αν το 75% της ενέργειας που προσφέρει στο κύκλωμα η πηγή μεταφέρεται στον αντιστάτη, τότε:
α) R=r,      β) R=2r,     γ) R=3r.
ii) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
α)  Η τάση VΑΒ είναι ίση με την ΗΕΔ της πηγής Ε.
β)  Κατά το πέρασμα του ηλεκτρικού ρεύματος (συμβατική φορά) από το Β στο Α, η ενέργεια κάθε φορτίου αυξάνεται κατά W1=q1∙Ε.
γ) Αν κλείσουμε το διακόπτη δ, η ένδειξη του αμπερομέτρου θα μειωθεί. 
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Δύο κυκλώματα με ένα αμπερόμετρο.

Α) Δίνεται το κύκλωμα (Α), όπου R1=R2=R.
Το ιδανικό αμπερομέτρο διαρρέεται από ρεύμα έντασης:
i)   Ε/R και φορά προς τα δεξιά.    ii)  Ε/R και φορά προς τα αριστερά.
iii) Ε/2R και φορά προς τα δεξιά.   iv) Μηδέν
Β) Στο κύκλωμα παρεμβάλλεται μια δεύτερη πηγή, όπως στο σχήμα (Β).
Η ένδειξη τώρα του ιδανικού αμπερομέτρου είναι:
i)   Ε/R και φορά προς τα δεξιά.    ii)  Ε/R και φορά προς τα αριστερά.
iii) 2Ε/R και φορά προς τα δεξιά.   iv) Μηδέν
Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.
ήΣάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Ένα τμήμα κυκλώματος και τα δυναμικά.

Στο παραπάνω σχήμα δίνεται ένας κλάδος ενός κυκλώματος, το οποίο διαρρέεται από ρεύμα με φορά από το Α στο Ζ και ακριβώς αποκάτω, η τιμή του δυναμικού κατά την μετακίνησή μας από το σημείο Α μέχρι το σημείο Ζ.
i)  Πόσο έργο παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο κατά την μετακίνηση ενός σημειακού φορτίου q1=0,1μC από το σημείο Α στο σημείο Β;
ii)  Αν αφήσουμε το σημειακό φορτίο q1 σε κάποιο σημείο Κ μεταξύ των Α και Β, πόση δύναμη θα δεχτεί από το ηλεκτρικό πεδίο;
iii) Κατά το πέρασμα του φορτίου q1 μέσα από το αδιαφανές κιβώτιο Χ, κερδίζει ή χάνει ενέργεια και πόση;
iv) Μπορείτε να προβλέψετε τι μπορεί να περιέχονται στα κιβώτια Χ και Υ και ποιος ο ρόλος τους στο κύκλωμα;
v) Αν ο κλάδος αυτός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι=2 Α, να βρεθεί η ενέργεια την οποία παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στα κιβώτια Χ και Υ σε χρονικό διάστημα t=4s.
vi) Δίνεται ότι το παραπάνω τμήμα, είναι στην πραγματικότητα το κύκλωμα του  διπλανού σχήματος. Να τοποθετήστε πάνω στο κύκλωμα αυτό τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ και να υπολογίσετε τα στοιχεία του κυκλώματος (R και V).


Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

Πώς συνδέονται οι αντιστάτες;

                                              
Δίνεται το διπλανό κύκλωμα, όπου R1=R2=R3=R. Να επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, δικαιολογώντας τις επιλογές σας.
i) Οι αντιστάτες R2 και R3 συνδέονται:
  α) παράλληλα,  β) σε σειρά,   γ) τίποτα από τα δυο.
ii) Η ισοδύναμη (ολική) αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με:
  α) R,          β) 2R/3,       γ)  R/3
iii) Η πηγή διαρρέεται από ρεύμα έντασης:
  α) V/3R,        β) 3V/2R,      γ) V/R

iv) Αν συνδέσουμε με ένα σύρμα χωρίς αντίσταση τα σημεία Β και Γ, τότε η πηγή θα διαρρέεται από ρεύμα έντασης:
α) 3V/R,          β) 3V/2R,      γ) V/R
ή


Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

Ένα κύκλωμα με 4 καταναλωτές.

Στο παραπάνω κύκλωμα η πηγή έχει τάση V=50V, ενώ  Ι1=3 Α, Ι2=2 Α, Ι3=6 Α. Η τάση στα άκρα του καταναλωτή Κ1 είναι V1 =36V, με το διακόπτη δ κλειστό.
i) Να υπολογιστούν οι υπόλοιπες εντάσεις των ρευμάτων που έχουμε στο κύκλωμα.
ii) Να βρεθούν οι τάσεις στα άκρα των υπολοίπων καταναλωτών.
iii) Αν οι καταναλωτές μας είναι αντιστάτες, να βρεθούν οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέει κάθε  αντιστάτη αν ανοίξουμε το διακόπτη δ.