Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Ηλεκτρική ενέργεια - Ηλεκτρικές πηγές. Ένα Διαγώνισμα.

Δύο αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους συνδέεται μια πηγή ΗΕΔ Ε=4,5V και εσωτερικής αντίστασης r=1Ω. Ένας τρίτος αντιστάτης R3 συνδέεται παράλληλα προς τους  δύο άλλους αντιστάτες R1 και R2. Στο κύκλωμα παρεμβάλλουμε ένα αμπερόμετρο που μετρά το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R1 και ένα βολτόμετρο που μετρά την πολική τάση της πηγής.
i)   Να σχεδιάστε το κύκλωμα
ii)  Η ένδειξη του βολτομέτρου μπορεί να είναι:
α)  5V                   β)  4,5V                  γ)  4V
iii)  Το ρεύμα βραχυκύκλωσης  αυτής της πηγής θα είναι:
α)  4Α                   β)  4,5 Α                 γ)  45 Α
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Κινούμενος αγωγός υπό γωνία σε ΟΜΠ.

Διδάσκουμε επαγωγή και ο τίτλος της παραγράφου λέει: «Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο». Εκεί όμως ο αγωγός κινείται με ταχύτητα κάθετη στο μήκος του. Και αν η ταχύτητα σχηματίζει γωνία με τον αγωγό; Ή αν η γωνία αυτή είναι 90°; Αλλά και τι συμβαίνει με τη δύναμη Laplace που ασκείται στον αγωγό, αν υπάρχει κλειστό κύκλωμα; Είναι αντίθετη της ταχύτητας ή είναι κάθετη στον αγωγό;
Ένα βήμα παραπέρα. Και αν ο αγωγός δεν είναι ευθύγραμμος; Δεν αναπτύσσεται ΗΕΔ από επαγωγή; Δεν μπορούμε να την βρούμε; Μήπως μπορούμε να την υπολογίσουμε, αντικαθιστώντας τον με ένα ευθύγραμμο αγωγό; Στα ερωτήματα αυτά προσπαθεί να απαντήσει η παρακάτω άσκηση, η οποία προφανώς «θεωρείται δύσκολη» και έχουμε πάψει να την διδάσκουμε εδώ και κάποια χρόνια…
………………………………………………………………………………
Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα τριγωνικό αγώγιμο πλαίσιο ΑΒΓ με αντίσταση R=0,2Ω και γωνία κορυφής Γ, τέτοια που ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Σε μια στιγμή t0=0 εισέρχεται σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ. Για τη στιγμή που φαίνεται στο σχήμα, όπου στο μαγνητικό πεδίο έχει εισέλθει τμήμα (ΓΔ)=0,4m, ο αγωγός έχει ταχύτητα υ=4m/s, παράλληλη στην πλευρά ΑΓ, ζητούνται:
i)    Η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται σε κάθε πλευρά του πλαισίου.
ii)  Ο ρυθμός αύξησης της μαγνητικής ροής που διέρχεται από το πλαίσιο.
iii)  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο.
iv)  Η δύναμη Laplace που δέχεται κάθε πλευρά του πλαισίου από το μαγνητικό πεδίο.
v)  Η ηλεκτρική ισχύς που εμφανίζεται στο πλαίσιο και ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής του ενέργειας.

Αλλά και σε Word.

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Μαγνητικό πεδίο. Ένα test.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m και φορτίου  0,01μC εισέρχεται με ταχύτητα υ=200m/s σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,2Τ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Η τομή του μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς α=20cm και το σωματίδιο εισέρχεται στο πεδίο από το μέσον της πλευράς ΑΔ και εξέρχεται από την πλευρά ΓΔ, με ταχύτητα κάθετη στην ΓΔ, όπως στο σχήμα.
i)  Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου και να υπολογίσετε το μέτρο της  δύναμης που ασκείται στο σωματίδιο. Να σχεδιάστε τη δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο τη στιγμή της εξόδου από το πεδίο.
ii)  Να βρεθεί η ακτίνα της τροχιάς και η μάζα του σωματιδίου.
iii)  Ένα δεύτερο όμοιο σωματίδιο μπαίνει στο ίδιο μαγνητικό πεδίο από το μέσο της ΒΓ, όπως στο σχήμα, με ταχύτητα υ1=400m/s. Να βρεθούν:
α) Το σημείο εξόδου του σωματιδίου αυτού από το πεδίο.
β)  Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κίνησή του μέσα στο πεδίο.
Μονάδες 5+5+6+4=20
 Δείτε τις απαντήσεις από εδώ.