Σάββατο 5 Ιουλίου 2008

Ταχύτητα αντίδρασης, από PhET.

.
Από το Physics Education Technology
του Πανεπιστημίου του Κολοράντο,
μια προσομοίωση που μπορείτε να τρέξετε.
Μελετά την ταχύτητα μιας αντίδρασης, αλλά και τις κινήσεις μορίων
σε σχέση και με την θερμοκρασία.
.

Έχετε επιλογή να δουλέψετε με δύο ή περισσότερα μόρια, να μεταβάλετε την θερμοκρασία και να παρατηρήστε αν πραγματοποιείται ή όχι μια αντίδραση.
.

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2008

Νόμος Faraday από PhET Κολοράντο.

.

Από το Physics Education Technology
του Πανεπιστημίου του Κολοράντο,
μια προσομοίωση που μπορείτε να τρέξετε,
πάνω στο φαινόμενο της επαγωγής
και στο νόμο Faraday.
Μετακινείστε το μαγνήτη επιλέγοντας να φαίνονται
οι δυναμικές γραμμές και παρατηρείστε
την ένδειξη του βολτομέτρου, αλλά και
την λάμπα.