Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Κίνηση δύο φορτισμένων σφαιρών.

Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο συγκρατούνται σε απόσταση 1,5cm δύο μικρές φορτισμένες σφαίρες Α και Β, οι οποίες απωθούνται με δύναμη F=240Ν. Η Α σφαίρα έχει μάζα m1=100g και φέρει φορτίο q1=3μC.
i) Να βρεθεί το φορτίο της Β σφαίρας καθώς και η δυναμική ενέργεια του συστήματος.
ii) Σε μια στιγμή t0=0, αφήνουμε ελεύθερη την Α σφαίρα, οπότε μετά από λίγο, τη στιγμή t1, έχει αποκτήσει ταχύτητα υ=6m/s. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ των σφαιρών τη στιγμή αυτή;
iii) Τη στιγμή t1 ελευθερώνουμε και την σφαίρα Β, οπότε μετά από λίγο, τη στιγμή t2, η Α σφαίρα έχει ταχύτητα υ1=8m/s, ενώ η Β ταχύτητα μέτρου υ2=2m/s. Να βρεθεί η μάζα της σφαίρας Β, καθώς και η απόσταση r2 μεταξύ των δύο σφαιρών τη στιγμή t2.
Δίνεται kc=9∙109Ν∙m2/C2.
ή