Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009

Άλλο ένα διαγώνισμα Φυσικής Β Γενικής

Ένα σημειακό φορτίο q=10μC αφήνεται στο σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου, οπότε μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Β έχοντας κινητική ενέργεια 0,1J.
i)   Πόσο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου από το Α στο Β;
ii)  Να βρείτε τη διαφορά δυναμικού VΑ-VΒ.
iii) Αν η δυναμική ενέργεια του σωματιδίου στη θέση Β είναι 0,2J, να βρείτε την δυναμική του ενέργεια στο σημείο Α.
iv)  Να σχεδιάστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α.
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.


Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

Εφαρμογή του 1ου Θερμοδυναμικού νόμου σε κυκλική μεταβολή.

Μια ποσότητα αερίου διαγράφει την κυκλική μεταβολή του παρακάτω σχήματος.

Αν pΑ=2pΓ=2∙105Ν/m2, VΑ=10L, ενώ η προέκταση της ΒΓ περνά από την αρχή των αξόνων. Δίνεται ακόμη ότι κατά τη μεταβολή ΑΒ το αέριο απορροφά θερμότητα 6000J.
i)  Να βρεθεί ο όγκος στην κατάσταση Β.
ii)  Να υπολογισθεί το έργο, η θερμότητα και η .....