Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Τι κάνουμε, αν ξεχάσουμε ανοικτό το καλοριφέρ;


Επιστρέφοντας το βράδυ σπίτι, διαπιστώνουμε ότι είχαμε ξεχάσει ανοικτό το καλοριφέρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιό μας να έχει φτάσει στους 27°C. Θέλοντας να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία, ανοίγουμε το παράθυρο «να μπει λίγο φρέσκος αέρας». Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 7°C. Μετά από λίγο κλείνουμε το παράθυρο και παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία έχει σταθεροποιηθεί στην τιμή 20°C, καλή θερμοκρασία για … ύπνο.
Τι ποσοστό της αρχικής ποσότητας του αέρα του δωματίου βγήκε από το χώρο κατά την παραπάνω διαδικασία, αν θεωρήσουμε ότι η θερμοκρασία όλης της ποσότητας του αέρα που βγήκε από το δωμάτιο, ήταν η αρχική των 27°C, ενώ ο αέρας είναι ένα ιδανικό αέριο.
ή

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

Αναλύοντας ένα τμήμα κυκλώματος

 
Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα κυκλώματος, για το οποίο δίνονται R1=10Ω, R2=6Ω, R3=20Ω και VΑΒ=50V.
Το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένδειξη Ι1=3 Α, ενώ η συσκευή Σ είναι μη ωμικός καταναλωτής.
Να βρεθούν:
i) Η τάση στα άκρα του αντιστάτη R3.
ii) Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α2.
iii) Η τάση στα άκρα της συσκευής Σ, καθώς και η ισχύς της.
iv) Οι ενδείξεις των δύο αμπερομέτρων αν συνδέσουμε με αγωγό αμελητέας αντίστασης τα σημεία Γ και Δ του κυκλώματος, με δεδομένο ότι η τάση μεταξύ των σημείων Α και Β θα πάρει την τιμή VΑΒ=40V.

ή

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

Μια φορτισμένη σφαίρα περνά ανάμεσα σε άλλες δύο.

 
Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο, έχουν στερεωθεί δύο μικρές φορτισμένες σφαίρες στα σημεία Β και Γ με φορτία q1 και q2 αντίστοιχα. Μια τρίτη φορτισμένη  σφαίρα Σ εκτοξεύεται οριζόντια από το σημείο Α, σημείο της μεσοκαθέτου της ΒΓ, με αρχική ταχύτητα υο και με κατεύθυνση προς το μέσον Μ της ΒΓ, όπως στο σχήμα (κάτοψη).
i)  Πότε μπορεί η σφαίρα Σ να κινηθεί πάνω στην ΑΜ και πότε θα εκτραπεί;
ii) Αν τα φορτία q1 και q2 είναι θετικά:
α) Να βρεθεί το πρόσημο του φορτίου Q της σφαίρας Σ, αν αυτή φτάσει στο σημείο Μ, με ταχύτητα μέτρου υ1= ½ υο;
β) Να βρεθεί η επιτάχυνση της σφαίρας Σ στο σημείο Μ.
γ) Θα αποκτήσει η σφαίρα Σ ξανά ταχύτητα υο και αν ναι, σε ποια θέση θα συμβεί αυτό;

ή