Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

Θέματα του διαγωνισμού της ΕΕΦ του 2010

Δείτε τα θέματα και τις λύσεις του διαγωνισμού Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων ΦυσικώνΠέμπτη 15 Απριλίου 2010

Ένα test Ηλεκτρομαγνητισμού


1)  Ένας ευθύγραμμος αγωγός είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας και διαρρέεται από ρεύμα με φορά προς τα κάτω, όπως στο σχήμα.
i)   Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί στα σημεία Α και Γ.
ii)  Σε ποιο σημείο η ένταση του πεδίου  είναι μεγαλύτερη και γιατί;

2)  Ένας μαγνήτης κινείται κατακόρυφα πλησιάζοντας ένα οριζόντιο μεταλλικό δακτυλίδι, οπότε παρατηρούμε ότι το δακτυλίδι διαρρέεται από ρεύμα, όπως στο σχήμα.
i)  Να εξηγείστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ γιατί το δακτυλίδι διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.
ii)  Η τιμή της έντασης του ρεύματος εξαρτάται από την ταχύτητα υ του μαγνήτη. Πώς ερμηνεύεται αυτό;
iii)  Να δικαιολογήστε τη φορά της έντασης του ρεύματος στο δακτυλίδι.

Μονάδες (4+4)+(5+3+4)=20

Παρασκευή 9 Απριλίου 2010