Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Με αφορμή ένα δύσκολο πρόβλημα

162
Για το κύκλωμα του  διπλανού σχήματος δίνονται ότι τo βολτόμετρο με εσωτερική αντίσταση Rv=500Ω δείχνει ένδειξη Vv=VΒΕ = 50V, R1=200Ω, R2=500Ω, ενώ το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι2=0,3 Α.
i)  Να βρεθεί η τάση VΑΒ καθώς και η ένταση Ι1 που διαρρέει τον κλάδο ΑΒ του κυκλώματος.
ii) Να βρεθούν οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους δύο άλλους αντιστάτες και την πηγή τάσεως V.
iii) Αν R3=250Ω να υπολογιστούν:
α) Η τιμή της αντίστασης R4.
β) Η τάση V.

ή