Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

Δυναμικές ενέργειες και δυναμικό.

Στις κορυφές ενός ορθογωνίου ΑΒΓΔ με πλευρές (ΑΒ)=4cm και (ΒΓ)=3cm βρίσκονται τρία σημειακά φορτία q1=0,4μC, q2=-0,3μC και q3=0,5μC, τοποθετημένα όπως στο σχήμα.
i) Να υπολογίσετε την δυναμική ενέργεια του συστήματος.
ii) Πόση ενέργεια απαιτείται για να μεταφέρουμε το φορτίο q3 από την κορυφή Γ στην Δ;
iii) Με το φορτίο q3 στην κορυφή Δ, να υπολογίσετε το δυναμικό στο κέντρο Ο του ορθογωνίου, καθώς και την ενέργεια που θα απαιτηθεί για να τοποθετήσουμε ένα άλλο σημειακό φορτίο q=-1μC στο Ο.
Δίνεται  kc=9∙109Nm2/C2.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Το πέρασμα ανάμεσα σε δύο ακλόνητα φορτία.


Δύο ακλόνητα ίσα σημειακά φορτία Q=50nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β, σε απόσταση 2d=6cm. Από σημείο Ο, το οποίο απέχει κατά r=5cm από τα σημεία Α και Β, εκτοξεύεται ένα μικρό σωματίδιο μάζας 2mg και φορτίου q1=3nC, με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, με κατεύθυνση το μέσον Μ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, όπως στο σχήμα.
i)   Να αποδειχθεί ότι το σωματίδιο θα κινηθεί ευθύγραμμα, υπολογίζοντας και την ελάχιστη ταχύτητά του.
ii)  Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σωματιδίου τη στιγμή που θα απέχει κατά r1=6cm από το σημείο Α;
iii) Να βρεθεί η μέγιστη κινητική ενέργεια που θα αποκτήσει το σωματίδιο.
iv) Αν αρχικά εκτοξεύαμε το σωματίδιο με κατεύθυνση προς το σημείο Β:
 α) Θα σωματίδιο θα επιβραδυνθεί μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του
 β) Το σωματίδιο θα αποκτούσε τελικά μεγαλύτερη κινητική ενέργεια.
Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις αυτές, δικαιολογώντας την επιλογή σας.

ή

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Μια ειδική κρούση δύο σφαιρών.

Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια μικρή αφόρτιστη μεταλλική σφαίρα Β. Από μεγάλη απόσταση εκτοξεύεται, προς την σφαίρα Β, με αρχική ταχύτητα υο, μια όμοια θετικά φορτισμένη μεταλλική σφαίρα Α. Οι δυο σφαίρες συγκρούονται τη στιγμή t2. Μετρώντας την ταχύτητα της Β σφαίρας, σε συνάρτηση με το χρόνο,  παίρνουμε τη γραφική παράσταση του διπλανού σχήματος.
i) Από τη στιγμή t1 έως τη στιγμή t2 η σφαίρα φαίνεται να κινείται προς τα αριστερά. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μπορείτε να το ερμηνεύσετε;
ii) Στο παραπάνω χρονικό διάστημα η σφαίρα Β έχει ή όχι σταθερή επιτάχυνση;
iii) Μπορείτε να ερμηνεύσετε τη μορφή της καμπύλης στο χρονικό διάστημα από t2 έως t3;
iv) Nα υπολογίσετε την ταχύτητα της σφαίρας Α, συναρτήσει της αρχικής της ταχύτητας υο και των ταχυτήτων α, β και γ.
α) ελάχιστα πριν την κρούση,
β) ελάχιστα μετά την κρούση
γ) μετά τη στιγμή t3;
v) Ελάχιστα πριν την σύγκρουση η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών είναι θετική, αρνητική ή μηδέν; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.


Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

Μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου.

Στα άκρα Κ και Λ ενός ευθυγράμμου τμήματος βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά φορτία +Q και +2Q αντίστοιχα. Ένα φορτισμένο σωματίδιο κινείται κατά μήκος του ευθυγράμμου τμήματος ΚΛ και περνά από το Α με μέγιστη ταχύτητα.
i)  Να συμπληρωθεί ο πίνακας που δίνει την κινητική και δυναμική ενέργεια του σωματιδίου σε κάποια σημεία του τμήματος ΚΛ.
θέση
Κ(J)
U(J)
Α
0,6
0,9
Β
0,0
Γ
1,2
Δ
1,5
Ζ
0,2
ii)  Ποιο το πρόσημο του φορτίου του σωματιδίου;
iii) Να σημειώστε τα σημεία πάνω στο σχήμα,(ποιοτικό σχήμα, χωρίς υπολογισμούς αποστάσεων) αν γνωρίζετε ότι το Β είναι δεξιά και το Γ αριστερά του σημείου Α. Να σχεδιάστε την συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο στα σημεία Γ και Ζ.
iv) Σε ποιο σημείο του ευθυγράμμου τμήματος η ένταση του πεδίου είναι μηδέν.
v) Υπάρχει σημείο του τμήματος ΚΛ που να έχει δυναμικό ίσο με μηδέν.

ή

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Η βενζίνη κοστίζει ακριβά…

Δυο ευρεσιτέχνες σχεδίασαν και κατασκεύασαν δύο καθόλα όμοια νέα μοντέλα αυτοκινήτων, με μόνη μεταξύ τους διαφορά ότι το πρώτο εκτελούσε τον κύκλο (1) και το δεύτερο τον κύκλο (2) του παραπάνω σχήματος. Το πρώτο αυτοκίνητο για να πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, δουλεύοντας η μηχανή του στις 2.200 στροφές /λεπτό (περίπου και κατά μέσον όρο), καταναλώνει 57L βενζίνης, ενώ το ταξίδι διαρκεί κάποιες ώρες. Τον ίδιο χρόνο χρειάζεται και το δεύτερο αυτοκίνητο για την ίδια διαδρομή.
i)  Ποια μηχανή παράγει περισσότερο έργο σε κάθε κύκλο;
ii)  Στις πόσες στροφές (κατά μέσο όρο) πρέπει να δουλεύει η μηχανή του 2ου αυτοκινήτου;
iii) Αφού βρείτε την απόδοση κάθε μηχανής, να υπολογίσετε πόσα λίτρα βενζίνη θα καταναλώσει το δεύτερο αυτοκίνητο.
Για τα καυσαέρια των αυτοκινήτων δεχτείτε ότι Cv=5R/2, ενώ ℓn3≈1.

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Να χρησιμοποιήσουμε μια αντλία θερμότητας;


 Πρόκειται να διατηρήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία ενός δωματίου σε θερμοκρασία 24°C, όταν έξω η ατμόσφαιρα έχει θερμοκρασία -3°C.  Για να το εξασφαλίσουμε μας προτείνονται δυο λύσεις.
Η πρώτη, να χρησιμοποιήσουμε μια ηλεκτρική θερμάστρα, η οποία έχει ισχύ 440W, η οποία πρέπει να είναι συνεχώς αναμμένη.
Η δεύτερη λύση, είναι να χρησιμοποιήσουμε μια μηχανή, που χρησιμοποιεί ένα αέριο το οποίο διαγράφει την αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου VΑ=4L, VΒ=10,8L, T2 η θερμοκρασία του δωματίου και Τ1 η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας.
i)   Πόση θερμότητα παρέχει στο δωμάτιο το αέριο σε κάθε κυκλική μεταβολή;
ii)  Ποια η συχνότητα της μηχανής, για την οποία διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία του δωματίου;
iii) Πόση ενέργεια πρέπει να προσφέρεται στο αέριο, μέσω έργου, για την λειτουργία της μηχανής;
iv) Να βρεθεί πόσο τοις εκατό μειώνεται το κόστος θέρμανσης του δωματίου, αν προτιμήσουμε τη δεύτερη λύση, σε σχέση με την πρώτη επιλογή.
v)  Ποιο αέριο είναι καλύτερο να χρησιμοποιεί η μηχανή:
α) Ήλιο,       β) Άζωτο       γ) δεν έχει καμιά διαφορά.
Δίνεται η πίεση της ατμόσφαιρας p=1atm≈105Ν/m2.


Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Μια περίεργη; θερμική μηχανή.


Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον αντιστρεπτό κύκλο του σχήματος, ο οποίος αποτελείται από δυο κλάδους (α) και (β), εκ των οποίων η μια είναι αδιαβατική.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
i) Κατά τη διάρκεια της μεταβολής (β) το αέριο δεν ανταλλάσει θερμότητα με το περιβάλλον του.
ii) Κατά τη διάρκεια της μεταβολής (α) το αέριο δεν ανταλλάσει θερμότητα με το περιβάλλον του.
iii) Κατά τη διάρκεια της μεταβολής (α) το αέριο ψύχεται.
iv) Κατά τη διάρκεια της μεταβολής (α) το αέριο απορροφά συνεχώς θερμότητα από το περιβάλλον του.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

Μια θερμική μηχανή και η απόδοσή της.

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η ΑΓ είναι αδιαβατική,  παράγοντας έργο 160J σε κάθε κύκλο. Η μηχανή στρέφεται με συχνότητα f=1000στρ/min.
i)  Να υπολογίσετε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου στη διάρκεια της αδιαβατικής εκτόνωσης.
ii)  Υπολογίστε για το αέριο το λόγο γ=Cp/Cv.
iii) Πόση θερμότητα απορροφά η μηχανή και πόση αποβάλλει στο περιβάλλον σε μία ώρα;


Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Θερμικές μηχανές, με ισόθερμη και αδιαβατική.

Μια θερμική μηχανή Α διαγράφει την κυκλική μεταβολή του σχήματος, εκτελώντας 3.000στροφές το λεπτό. Δίνεται για το αέριο της μηχανής Cv=3R/2 και ότι στη διάρκεια της μεταβολής ΒΓ δεν μεταβάλλεται η εσωτερική ενέργεια του αερίου.
i)   Ποια η ισχύς της μηχανής.
ii)  Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής.
iii) Μια άλλη θερμική μηχανή Β, δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με την Α, με μόνη διαφορά ότι από την κατάσταση Β έρχεται σε κατάσταση Δ, με πίεση pΔ=pΑ, με αντιστρεπτό τρόπο χωρίς να ανταλλάξει θερμότητα με το περιβάλλον. Υποστηρίζεται ότι η μηχανή Β έχει μεγαλύτερη ισχύ από την Α μηχανή. Είναι σωστός ο ισχυρισμός αυτός;
Δίνεται ln2=0,7.
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Μια μπάλα εκτοξεύεται οριζόντια.


Ένα παιδί μάζας 50kg είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο, κρατώντας στο χέρι του μια σφαίρα μάζας 1kg. Σε μια στιγμή εκτοξεύει τη σφαίρα οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, από ύψος h=1,8m.
i)  Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια της σφαίρας τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος.
ii) Πόσο απέχει η σφαίρα από το παιδί, τη στιγμή που αγγίζει το έδαφος;
iii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F1 που άσκησε το παιδί στην μπάλα κατά την εκτόξευσή της και το έργο της αντίδρασής της F2.
Δίνεται g=10m/s2.

Μεταβολές αερίων. Ένα ακόμη test 2012-13

Ένα αέριο βρίσκεται σε  δοχείο, σε κατάσταση Α με όγκο 8L και πίεση 1·105Ν/m2. Από την κατάσταση αυτή μπορεί να έρθει αντιστρεπτά σε όγκο 1L, με τρεις τρόπους:
Α) μεταβολή ΑΒ ισοβαρώς,   Β) ΑΓ ισόθερμα         Γ) ΑΔ αδιαβατικά.
i)  Να παραστήσετε στο ίδιο διάγραμμα p-V τις τρεις παραπάνω μεταβολές.
ii) Πότε απαιτείται να προσφέρουμε περισσότερη ενέργεια μέσω έργου κατά την ισόθερμη ή κατά την αδιαβατική συμπίεση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Αν κατά την ισοβαρή συμπίεση το αέριο αποβάλλει θερμότητα 1.750J, να υπολογίσετε το έργο και την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στην μεταβολή αυτή.
iv)  Να υπολογίσετε για το αέριο το λόγο γ=Cp/Cv.
v)  Να βρείτε το έργο κατά την ισόθερμη μεταβολή.
Δείτε όλο το test:


Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Ορμή. Ένα test.2012-13


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, κινούνται δύο σώματα Α και Β, με μάζες 2kg και 3kg αντίστοιχα, το ένα προς το άλλο, με ταχύτητες που έχουν το ίδιο μέτρο υ=5m/s.
i)  Να βρείτε την ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων.
ii) Αν το Α σώμα μετά την κρούση, κινηθεί προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου 7m/s, με ποια ταχύτητα θα κινηθεί το σώμα Β;
iii) Να βρεθεί η μεταβολή της ορμής κάθε σώματος που οφείλεται στην κρούση.
iv) Στην παραπάνω κρούση η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Δείτε και τις δύο ομάδες με κλικ εδώ.

Μια ακόμη πλαστική κρούση.

Ένα σώμα Α μάζας 2kg κινείται με ταχύτητα 5m/s, προς τα δεξιά και συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με σώμα Β. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα κινείται προς τ’ αριστερά με ταχύτητα 2m/s.       
i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 
α) Το σώμα Β ήταν αρχικά ακίνητο.     
β) Η μεταβολή της ορμής του Α σώματος έχει φορά προς τ’ αριστερά και μέτρο 14 kg m/s.
γ) Το σώμα Β δεν άλλαξε κατεύθυνση κίνησης κατά την κρούση.
ii) Ποια ήταν η αρχική ταχύτητα του σώματος Β, αν η μάζα του είναι 5kg;

ή

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Μη αντιστρεπτή μεταβολή αερίου.

Μια ποσότητα ιδανικού αερίου εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου η μεταβολή ΓΑ  πραγματοποιείται προσπαθώντας να διατηρήσουμε σταθερή την πίεση, αλλά μη αντιστρεπτά.

i)   Βρείτε το έργο κατά τις μεταβολές ΑΒ και ΒΓ.
ii)  Μπορείτε να υπολογίσετε το έργο κατά τη διάρκεια της ΓΑ;
iii) Το έργο κατά τη διάρκεια της ΓΑ μπορεί να είναι:
………..α) 2200J, ……….. β) 2400J, ………….. γ) 2600J.Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Μεταβολές αερίων. Ένα test. 2012-13Να αντιστοιχίσετε τις μεταβολές του διπλανού σχήματος με τις τιμές της θερμότητας και της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. Ας σημειωθεί ότι στο σχήμα υπάρχει μια ισόθερμή και μια αδιαβατική μεταβολή.
ΔU (J)
Μεταβολή
Q (J)
300
ΑΒ
0
-300
ΒΓ
-140
0
ΓΑ
500
Συμπληρώστε τις τιμές για τα έργα σε κάθε μεταβολή:
WΑΒ =………………     WΒΓ =…………………….      WΓΑ …………………
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δείτε όλο το test:  

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Η ορμή και ένα σύστημα σωμάτων.

Δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=2kg και m2=1kg αντίστοιχα, ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, έχοντας συμπιέσει ένα ιδανικό ελατήριο κατά Δℓ=0,2m, με τη βοήθεια νήματος. Σε μια στιγμή τραβάμε το Α σώμα ασκώντας του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=6Ν, όπως στο σχήμα, για χρονικό διάστημα Δt=2s.
i) Να βρεθεί η ορμή που αποκτά το σύστημα των σωμάτων.
Μετά από την κατάργηση της δύναμης, κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα. Παρατηρούμε ότι το σώμα Β επιβραδύνεται και τελικά ακινητοποιείται μετά την απελευθέρωση του ελατηρίου. Να βρεθούν:
ii) Η τελική ταχύτητα του Α σώματος.
iii) Η σταθερά του ελατηρίου.
iv) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος Β αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος.
ή


Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Ένα σώμα πάνω σε αμαξίδιο.

Ένα σώμα μάζας m=1kg ηρεμεί πάνω σε αμαξίδιο μάζας Μ=3kg, συμπιέζοντας ένα ελατήριο κατά Δℓ=0,2m, με τη βοήθεια νήματος, όπως στο σχήμα. Το σώμα Σ δεν είναι δεμένο στο ελατήριο, ενώ δεν αναπτύσσονται τριβές μεταξύ αμαξιδίου και εδάφους, αλλά ούτε και μεταξύ σώματος Σ και αμαξιδίου. Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα και το σώμα Σ εγκαταλείπει το ελατήριο έχοντας αποκτήσει ταχύτητα υ1=1,8m/s προς τα δεξιά.
i)  Να εξηγείστε γιατί θα κινηθεί και το αμαξίδιο, βρίσκοντας και την ταχύτητα που αποκτά.
ii) Μόλις το σώμα Σ φτάσει στην απέναντι πλευρά του αμαξιδίου, προσκολλάται σε αυτήν. Να βρεθεί η απώλεια της μηχανικής ενέργειας κατά την πρόσκρουση αυτή.
iii) Να υπολογιστεί η σταθερά του ελατηρίου.
ή

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Ισοβαρής θέρμανση και αδιαβατική ψύξη.

Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α σε πίεση 4·105Ν/m2 και όγκο 5L. Απορροφώντας το αέριο θερμότητα 7000J, έρχεται ισοβαρώς στην κατάσταση Β, με όγκο 10L, από όπου ψύχεται αδιαβατικά μέχρι να αποκτήσει θερμοκρασία ίση με την θερμοκρασία στην κατάσταση Α, ερχόμενο στην κατάσταση Γ.
i) Να βρεθεί για το αέριο η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερή πίεση.
ii) Πόσο έργο παράγει το αέριο κατά την αδιαβατική εκτόνωση;
iii) Να βρείτε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
Δίνεται R=8,314J/mοℓ·Κ.             
            

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Ένας κύβος πάνω σε σανίδα.


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια μακριά σανίδα, πάνω στην οποία βρίσκεται ένας ξύλινος κύβος. Ένα βλήμα κινούμενο οριζόντια σφηνώνεται στον κύβο.
i) Αν δεν υπάρχουν τριβές μεταξύ κύβου και σανίδας, ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α) Κατά την κρούση μεταξύ βλήματος και κύβου, η ορμή του βλήματος διατηρείται.
β) Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα πάνω στη σανίδα.
γ) Μετά την κρούση, η σανίδα θα κινηθεί προς τα δεξιά.
δ) Η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.
ii) Αν εμφανίζεται τριβή μεταξύ κύβου και σανίδας, παρατηρούμε ότι η σανίδα κινείται προς τα δεξιά, ενώ μετά από λίγο σταματά να γλιστρά πάνω της ο κύβος. Η διάρκεια της κρούσης βλήματος-κύβου είναι αμελητέα, τότε:
α) Κατά την κρούση μεταξύ βλήματος και κύβου, η ορμή του συστήματος βλήμα-κύβος διατηρείται.
β) Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα πάνω στη σανίδα.
γ) Μετά την κρούση, η σανίδα θα κινηθεί προς τα δεξιά λόγω της ορμής του κύβου.
δ) Η ορμή του συστήματος βλήμα-κύβος-σανίδα διατηρείται σταθερή.
ε) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής της σανίδας παραμένει σταθερός, μέχρι να σταματήσει πάνω της ο κύβος.
στ) Τελικά κάποια στιγμή θα σταματήσει η κίνηση του κύβου πάνω στη σανίδα και από εκεί και πέρα, το σύστημα θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ή

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Θερμαίνουμε και ερμηνεύουμε….

Σε  δοχείο σταθερού όγκου περιέχεται 1mοℓ ενός αερίου. Θερμαίνουμε το αέριο και για να αυξήσουμε την θερμοκρασία του από τους 30°C, στους 60°C απαιτήθηκε θερμότητα Q1=625J.
i)   Να βρεθεί η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα του αερίου, υπό σταθερό όγκο.
ii)  Συνεχίζουμε την θέρμανση. Πόση θερμότητα νομίζετε ότι απαιτείται να προσφέρουμε στο αέριο, για να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του από τους 410oC στους  470oC;
iii) Το πείραμα έδειξε ότι η απαιτούμενη θερμότητα ήταν ίση με Q2= 1.375J. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα ενός διατομικού αερίου, με χαλαρή σύνδεση των ατόμων του είναι ίση με Cv= 3,5R, και αυτό, επειδή το μόριο εκτός της μεταφορικής και περιστροφικής κίνησης που κάνει, μπορεί και να ταλαντώνεται, δώστε μια ερμηνεία για την ποσότητα της θερμότητας που χρειάστηκε για την θέρμανση του αερίου.
iv) Μπορείτε να προβλέψετε τι θα συμβεί αν συνεχίσουμε τη θέρμανση του αερίου, μέχρι να αποκτήσει μεγάλη, μα πολύ μεγάλη, θερμοκρασία;

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012

Δύο αέρια με διαφορετική ατομικότητα

Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου. Στο πρώτο περιέχονται 4g Ηλίου και στο δεύτερο 2g Η2 στην ίδια θερμοκρασία (18°C). Θερμαίνουμε τα δύο αέρια προσφέροντας θερμότητα Q=1.500J σε κάθε αέριο.
i)   Ποια είναι η θερμοκρασία που αποκτά κάθε αέριο;
ii)  Διοχετεύουμε τα παραπάνω αέρια σε ένα τρίτο κενό δοχείο, το οποίο έχει αδιαβατικά τοιχώματα. Να βρεθεί η θερμοκρασία του μίγματος, μετά την αποκατάσταση ισορροπίας.
iii) Να υπολογιστεί η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο, για το μίγμα αυτό.
iv) Σε ένα άλλο δοχείο σταθερού όγκου, περιέχεται ένα διαφορετικό μίγμα Ηλίου και Υδρογόνου, μάζας 10g. Προσφέροντας θερμότητα 750J, αυξάνουμε τη θερμοκρασία του μίγματος κατά 10Κ. Να βρεθεί τι ποσοστό των μορίων του μίγματος είναι μόρια Ηλίου.
Δίνονται CvHe=3R/2, CvH2=5R/2,  ΜΗe=4·10-3kg/mοℓ, ΜΗ2=2·10-3kg/mοℓ και R=25/3 J/mol·K