Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Θέματα Φυσικής Κατ. Β τάξης 2013

Ένα φορτισμένο σωματίδιο Χ με μάζα m και φορτίο q, εισέρχεται με ταχύτητα υ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, η τομή του οποίου είναι τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς α, στο μέσον Μ της ΑΔ και εξέρχεται μετά  από χρόνο t1, από το μέσον Ν της πλευράς ΓΔ.
i) Ποιο το πρόσημο του φορτίου και ποιο το μέτρο της ταχύτητας εξόδου υ1;
ii) Πόση είναι η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του σωματιδίου;
iii) Στο σημείο Μ εισέρχεται, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ταχύτητα υ, ένα άλλο σωματίδιο Υ της ίδιας μάζας m και φορτίου -2q.
α) Να χαράξτε την τροχιά του, μέχρι την έξοδό του από το πεδίο.
β) Αν ο χρόνος κίνησής του μέσα στο πεδίο είναι t2, τότε ο λόγος t1/t2 είναι ίσος με:
β1) 0,5          β2)  1            β3) 1,5          β4) 2

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δείτε όλα τα θέματα σε Word. και doc.
Και η απάντηση στο Δ΄Θέμα:
Κίνηση δύο φορτισμένων σφαιρών.

Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Άλλη μια πτώση αγωγού και ενεργειακές μετατροπές.

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,2kg, μήκος ℓ=1m, χωρίς να εμφανίζει αντίσταση και σε μια στιγμή αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Τα πάνω άκρα των  δύο στύλων συνδέονται μέσω αντίστασης R=1Ω και ενός αδιαφανούς κιβωτίου Κ (αγνώστου περιεχομένου). Μετά από λίγο, τη στιγμή t1 ο αγωγός ΑΓ πέφτοντας, έχει αποκτήσει ταχύτητα υ=4m/s, ενώ διαρρέεται από ρεύμα i=3,2Α, με φορά από το Α προς το Γ. Για τη στιγμή αυτή να βρεθούν:
i) Η ΗΕΔ από επαγωγή στον αγωγό ΑΓ.
ii) Η τάση στα άκρα του κιβωτίου.
iii) Η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ και ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής του  ενέργειας.
iv) Η ισχύς της ΗΕΔ από επαγωγή και η ισχύς την οποία παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στο αδιαφανές κιβώτιο.
Ο αγωγός ΑΓ και οι κατακόρυφοι στύλοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, ενώ g=10m/s2.

ή

Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Πτώση αγωγού και ενεργειακές μεταβολές.

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,1kg, μήκος ℓ=1m και σε μια στιγμή αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Τα πάνω άκρα των  δύο στύλων συνδέονται μέσω αντίστασης R=1Ω και ενός αδιαφανούς κιβωτίου Κ (αγνώστου περιεχομένου). Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, ο αγωγός ΑΓ έχει αποκτήσει ταχύτητα υ=4m/s, ενώ ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα i=0,8 Α. Για τη στιγμή αυτή να βρεθούν:
i) Η ΗΕΔ από επαγωγή στον αγωγό ΑΓ.
ii) Η τάση στα άκρα του κιβωτίου.
iii) Η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ και η ισχύς κάθε δύναμης που ασκείται πάνω του. Τι εκφράζουν τα έργα των δυνάμεων αυτών;
iv) Η ισχύς της ΗΕΔ από επαγωγή. Τι ποσοστό της παραπάνω ισχύος απορροφά το κιβώτιο Κ;
Ο αγωγός ΑΓ και οι κατακόρυφοι στύλοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, ενώ g=10m/s2.
ή


Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

Επαγωγή και αυτεπαγωγή.

Στο σχήμα δίνονται δύο οριζόντιοι αγωγοί xx΄ και yy΄χωρίς αντίσταση στα άκρα των οποίων συνδέεται ένα πηνίο με αντίσταση R=2Ω και συντελεστή αυτεπαγωγής L=1 Η. Ένας τρίτος αγωγός ΚΛ, χωρίς αντίσταση, με μάζα m=0,5kg και μήκος ℓ=1m κινείται σε επαφή με τους παραπάνω αγωγούς, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=0,5Τ. Σε μια στιγμή, έστω t=0, ο αγωγός ΚΛ έχει ταχύτητα προς τα δεξιά μέτρου υ0=2m/s, ενώ διαρρέεται από ρεύμα έντασης i0=0,4 Α.
i) Να βρεθεί η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο, καθώς και ο ρυθμός μεταβολής του ρεύματος που το διαρρέει.
ii) Ασκώντας κατάλληλη οριζόντια δύναμη F, μετακινούμε με τέτοιο τρόπο τον αγωγό, έτσι ώστε να παραμένει σταθερή η παραπάνω ΗΕΔ από αυτεπαγωγή, μέχρι τη στιγμή t1=2s.
α) Να βρεθεί η εξίσωση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα σε συνάρτηση με το χρόνο.
β) Ποια η αντίστοιχη εξίσωση της ασκούμενης δύναμης.
iii) Τη στιγμή t1 μηδενίζουμε τη δύναμη F. Πόση θερμότητα θα παραχθεί στη συνέχεια πάνω στην αντίσταση του πηνίου;
ή