Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Θέματα Φυσικής Κατ. Β τάξης 2013

Ένα φορτισμένο σωματίδιο Χ με μάζα m και φορτίο q, εισέρχεται με ταχύτητα υ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, η τομή του οποίου είναι τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς α, στο μέσον Μ της ΑΔ και εξέρχεται μετά  από χρόνο t1, από το μέσον Ν της πλευράς ΓΔ.
i) Ποιο το πρόσημο του φορτίου και ποιο το μέτρο της ταχύτητας εξόδου υ1;
ii) Πόση είναι η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του σωματιδίου;
iii) Στο σημείο Μ εισέρχεται, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ταχύτητα υ, ένα άλλο σωματίδιο Υ της ίδιας μάζας m και φορτίου -2q.
α) Να χαράξτε την τροχιά του, μέχρι την έξοδό του από το πεδίο.
β) Αν ο χρόνος κίνησής του μέσα στο πεδίο είναι t2, τότε ο λόγος t1/t2 είναι ίσος με:
β1) 0,5          β2)  1            β3) 1,5          β4) 2

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δείτε όλα τα θέματα σε Word. και doc.
Και η απάντηση στο Δ΄Θέμα:
Κίνηση δύο φορτισμένων σφαιρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: