Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Διαγωνισμός Χημείας Β΄Τάξης 11-12Δείτε όλα τα θέματα σε pdf.

Δυναμικό - διαφορά δυναμικού και ένδειξη βολτομέτρου.

Τι ονομάζουμε δυναμικό; Αναφερόμενοι σε ένα μονωμένο φορτισμένο αγωγό ορίζουμε το δυναμικό V=q/C, όπου q το φορτίο του αγωγού και C η χωρητικότητά του. Αυτό το δυναμικό μπορεί να «μετρηθεί» από ένα βαθμονομημένο ηλεκτροσκόπιο, όπως στο παρακάτω σχήμα.

Συνδέοντας τον αγωγό με το ηλεκτροσκόπιο, φορτίζονται τα φύλλα του και απωθούνται. Αν λοιπόν το έχουμε εξαρχής βαθμονομήσει, ανάλογα την εκτροπή, μπορούμε να «διαβάσουμε» το δυναμικό της σφαίρας.
Η συνέχεια σε pdf.