Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Λειτουργία συσκευής και αλλαγές κυκλώματος.

Στο παρακάτω κύκλωμα ο λαμπτήρας Λ λειτουργεί κανονικά, όταν V=70V, R1=5Ω, R2=10Ω, R3=6Ω, R4=4Ω, ενώ η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι 4Α.

i)   Να βρεθεί η τάση VΑΒ και την ισχύ στον αντιστάτη με αντίσταση R1.
ii)  Τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα.
iii) Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου, αν ξεβιδώσουμε τον λαμπτήρα από την βάση του και τον αφαιρέσουμε από το κύκλωμα.
iv) Αντί να ξεβιδώσουμε τον λαμπτήρα, συνδέουμε με ένα αγωγό χωρίς αντίσταση τα σημεία Α και Β. Ποια θα είναι τώρα η ένδειξη του αμπερομέτρου;
Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

Ένα test στη σύνδεση αντιστάσεων 11-12

1) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω κυκλώματα, όπου όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R, με την τιμή της ισοδύναμης (ολικής) αντίστασης που εμφανίζουν.

Να απαντήσετε για τα κυκλώματα: β, ε, στ, γ και θ. (π.χ. β3). Προσοχή: Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 10 μόρια και κάθε λανθασμένη -5 μόρια.Δείτε όλο το test (4 ομάδες) με κλικ εδώ ή εδώ