Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010

Ποιοτικά διαγράμματα μεταβολών αερίου.

Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται μια κυκλική μεταβολή ενός αερίου.
i)   Πώς ονομάζονται οι επιμέρους μεταβολές; 
ii)  Να παραστήσετε (ποιοτικά) τις μεταβολές σε άξονες:
          α)  p-V          β)  p-Τ


Δεν υπάρχουν σχόλια: