Κυριακή 23 Μαρτίου 2008

Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Οριακή ταχύτητα.


Ο αγωγός ΑΓ κινείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, όπως στα σχήματα. Στο σχήμα (1) κινείται με σταθερή ταχύτητα, στο σχήμα (2) ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση και στο σχήμα (3) ξεκινά να κινείται με την επίδραση σταθερής δύναμης F.
            α) Σε ποια περίπτωση ο αγωγός αποκτά οριακή ταχύτητα;
            β) Σε ποια περίπτωση ο αγωγός δέχεται μεταβλητή δύναμη;
            γ) Σε ποια γραφική παράσταση της έντασης ρεύματος, σε συνάρτηση με το χρόνο, αντιστοιχεί κάθε περίπτωση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: