Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στο άκρο νήματος μήκους 45cm, όπως στο σχήμα (θέση Α). Εκτρέπουμε το σώμα φέρνοντάς το στη θέση Β, ώστε το νήμα να είναι τεντωμένο και οριζόντιο και το αφήνουμε να κινηθεί.
Να βρεθούν η ορμή και ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος:
i) Μόλις αφεθεί να κινηθεί στη θέση Β.
ii) Τη στιγμή που το νήμα θα γίνει κατακόρυφο (θέση Β).
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: