Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Κίνηση πάνω σε σανίδα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σανίδα μάζας Μ=4kg και πάνω της ένα σώμα Σ μάζας m=1kg. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος Σ και της σανίδας είναι μ=0,2. Σε μια στιγμή t0=0, το σώμα Σ δέχεται ένα κτύπημα, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ταχύτητα υ0=5m/s και να κινηθεί κατά μήκος της σανίδας, όπως στο σχήμα.
i)   Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του σώματος Σ τη στιγμή t1=1s, καθώς και η ορμή του τη στιγμή αυτή.
ii) Ποιος ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της ορμής της σανίδας την παραπάνω στιγμή;
iii) Να υπολογιστεί η συνολική μηχανική ενέργεια που θα μετατραπεί σε θερμική εξαιτίας της τριβής, μέχρι να πάψει να ολισθαίνει το σώμα Σ πάνω στη σανίδα.
Δίνεται g=10m/s2.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: