Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Οι ενδείξεις των οργάνων σε ένα κύκλωμα

 

Δίνεται το κύκλωμα του διπλανού σχήματος, όπου τα όργανα είναι ιδανικά, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δίνοντας και σύντομες δικαιολογήσεις.

Α) Με τον διακόπτη δ κλειστό:

i) Οι ενδείξεις των δύο οργάνων συνδέονται με την εξίσωση VvΑ∙R1.

ii) Η ένδειξη του βολτομέτρου είναι ίση με την ΗΕΔ Ε της πηγής.

iii) Αν R1=4r, τότε η ένδειξη του βολτομέτρου είναι ίση με 0,8Ε.

Β) Αν ανοίξουμε τον διακόπτη δ, τότε:

i) Η ένδειξη του αμπερομέτρου παραμένει σταθερή.

ii) Η ένδειξη του βολτομέτρου αυξάνεται.

iii) Η ισχύς της γεννήτριας αυξάνεται, αφού θα παρέχει ενέργεια και στον αντιστάτη R2.

Απάντηση:

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: