Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008

Αδιαβατική και ισόθερμη εκτόνωση.


Μια ποσότητα ενός μονοατομικού αερίου εκτονώνεται από μια αρχική κατάσταση Α σε όγκο V1 σε όγκο V2:
α) ισόθερμα και β) αδιαβατικά,
όπως στο διάγραμμα.
  1. Ποια είναι η ισόθερμη και ποια η αδιαβατική μεταβολή;
  2. Αν το έργο κατά τη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ είναι 200J, το έργο κατά την διάρκεια της ΑΓ μπορεί να είναι:
    ......................................α) 200J, ………. β) 260 J, ………….. γ) 140J.
  3. Πόση μπορεί να είναι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ΔUΒΓ;
Αν το αέριο αυτό αντικατασταθεί από ισομοριακή ποσότητα Η2, που εκτελεί αντίστοιχες μεταβολές, από την ίδια αρχική κατάσταση Α σε τελικό όγκο V2, τότε:
....4. Το έργο κατά τη διάρκεια της ισόθερμής εκτόνωσης θα είναι:
….. α) 180J, ………. β)200J,……….. γ) 220J.
....5. Το έργο κατά τη διάρκεια της αδιαβατικής μπορεί να είναι:
….. α) 140J, …….. β) 110J, ………. γ) 170J.

Δείτε προηγουμένως την ανάρτηση:

Αδιαβατική μεταβολή. Ποια η κλίση;

.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: