Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008

Πυκνωτής και γείωση.


Ένας πυκνωτής φορτίζεται από πηγή και κατόπιν ανοίγουμε το διακόπτη δ1 . Οι οπλισμοί του Α και Β, έχουν δυναμικά VA=50V και VB = -50V, αντίστοιχα.
  1. Ποια είναι η τάση του πυκνωτή;
  2. Αν στη συνέχεια κλείσουμε το διακόπτη δ2 και γειώσουμε έτσι τον οπλισμό Β, θα αλλάξει το φορτίο του πυκνωτή;
  3. Ποιο θα είναι το δυναμικό κάθε οπλισμού, μετά τη γείωση του οπλισμού Β;
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: