Σάββατο 28 Μαρτίου 2009

Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και Επαγωγή.

Στο παραπάνω σχήμα, γύρω από ένα πυρήνα μαλακού σιδήρου, τυλίξαμε δύο πηνία Π1 και Π2. Στα άκρα του σωληνοειδούς Π1 συνδέεται γεννήτρια, οπότε διαρρέεται από ρεύμα.
i)     Να σχεδιάστε τη φορά του ρεύματος και τη φορά των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του.
ii)    Στο άκρο που είναι προς το πηνίο Π2 τι μαγνητικός πόλος δημιουργείται;
iii)   Το δεύτερο κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
iv)   Ποια η φορά του ρεύματος που διαρρέειτο δεύτερο κύκλωμα;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: