Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009

Κίνηση και οριακή ταχύτητα αγωγού.


Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται Ε=16V, r=1Ω, Β=2Τ ενώ ο αγωγός ΑΓ έχει μήκος l=1m, μάζα 3kg και αντίσταση R=3Ω. Για t=0 εκτοξεύουμε τον αγωγό με ταχύτητα 10m/s, όπως στο σχήμα.
i)     Ποια η αρχική επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ;
ii)    Για την στιγμή που ο αγωγός κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα υ1=4m/s, ποια η επιτάχυνση του αγωγού και με ποιο ρυθμό η κινητική ενέργεια του αγωγού μετατρέπεται σε ηλεκτρική;
iii)   Να περιγράψτε την κίνηση του αγωγού μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του. Πόση είναι η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ, τη στιγμή που μηδενίζεται η ταχύτητά του;
iv)   Να υπολογιστεί η οριακή του ταχύτητα.


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: