Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Επαγωγική τάση και διαφορά δυναμικού.


Ο αγωγός ΚΛ μήκους L=4m, έχει αντίσταση R=4Ω και κινείται όπως στο σχήμα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ με ταχύτητα υ=5m/s. Δίνεται ακόμη (ΔΖ)=2m και R1=3Ω.
i)   Να βρεθεί η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται πάνω στον αγωγό ΚΛ.
ii)  Να υπολογιστεί η τάση VΚΛ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: