Κυριακή 22 Μαρτίου 2009

HEΔ από επαγωγή και τάση.

Ένα τετράγωνο συρμάτινο πλαίσιο διέρχεται από μια περιοχή που υπάρχει ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, όπως στο σχήμα, με σταθερή ταχύτητα. Σε ποια από τις θέσεις που έχουν σχεδιαστεί στο σχήμα η τάση VΚΛ είναι μεγαλύτερη και γιατί;


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: