Πέμπτη 3 Απριλίου 2008

Αναγωγικές ενώσεις.

.

Από τις ενώσεις: KMnO4, H2Ο2, NH3, K2Cr2O7 και H2S μπορεί να δράσουν σαν αναγωγικά μόνο οι:

α.H2Ο2, KMnO4 και K2Cr2O7                                         γ.NH3 και H2S

                β.H2Ο2, NH3 και H2S                                                           δ.καμία.

.

Απαντήσεις

.


Δεν υπάρχουν σχόλια: