Δευτέρα 7 Απριλίου 2008

Κλείσιμο και άνοιγμα του διακόπτη σε κύκλωμα με πηνίο.

Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος βλέπετε μια ηλεκτρική πηγή χωρίς εσωτερική αντίσταση, που τροφοδοτεί δύο κλάδους παράλληλους. Ο ένας περιλαμβάνει ένα λαμπτήρα που φωτοβολεί και ο άλλος ένα ιδανικό πηνίο και έναν αντιστάτη σε σειρά.
α) Μόλις κλείσουμε το διακόπτη:
i) Ο κλάδος ΑΓ διαρρέεται από ρεύμα με φορά από το ΑΓ που η αρχική του τιμή είναι Ε/R.
ii) Ο λαμπτήρας διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης.
iii) Στο πηνίο αναπτύσσεται ΗΕΔ από αυτεπαγωγή με αρνητικό πόλο το άκρο Α.
iv) Η τελική διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη R είναι μικρότερη από Ε.
β) Αφήνουμε για αρκετό χρόνο κλειστό το διακόπτη και αφού σταθεροποιηθεί η ένταση του ρεύματος σε μια στιγμή, έστω t=0, ανοίγουμε το διακόπτη δ.
i) Ο λαμπτήρας θα σβήσει αμέσως.
ii) Το πηνίο διαρρέεται από σταθερό ρεύμα με φορά από το ΑΓ.
iii) Η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου μετατρέπεται εξολοκλήρου σε θερμότητα πάνω στον αντιστάτη R.
iv) Η αρχική ΗΕΔ από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο είναι ίση με:
Εαυτ= Ε·(R+RΛ)/R
Ποια πρόταση είναι σωστή σε κάθε υποερώτημα;


Δεν υπάρχουν σχόλια: