Τρίτη 22 Απριλίου 2008

Αδιαβατική μεταβολή.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται σε μια αδιαβατική αντιστρεπτή μεταβολή, σαν σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).
  1. Σε κάθε αδιαβατική μεταβολή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.
  2. Σε μια αδιαβατική συμπίεση η θερμοκρασία αυξάνεται.
  3. Το αέριο ανταλλάσσει έργο αλλά όχι θερμότητα με το περιβάλλον.
  4. Δεν εφαρμόζεται η καταστατική εξίσωση των αερίων μεταξύ δύο καταστάσεων θερμοδυναμικής ισορροπίας σε τέτοιες μεταβολές.
  5. Αφού το αέριο δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον, είναι ΔU=0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: