Τρίτη 22 Απριλίου 2008

Ισόχωρη θέρμανση.

.

Μέσα σε δοχείο σταθερού όγκου υπάρχει ποσότητα n = 2/R mol ιδανικού αερίου με πίεση p1 = 0,8.105Ν/m2 και θερμοκρασία Τ1 = 400 Κ. Προσφέρουμε στο αέριο θερμότητα Q =1200J.
  1. Να βρεθεί η τελική θερμοκρασία και η τελική πίεση του αερίου.
  2. Να γίνουν τα διαγράμματα της μεταβολής σε άξονες p-V και p-T.

Δί­νε­ται Cv= 3R/2.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: