Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008

Εύρεση συνδεσμολογίας αντιστατών.

Διαθέτουμε μια συνδεσμολογία τριών αντιστατών με αντιστάσεις R1=R2=4Ω και R3=6Ω. Στα άκρα της συνδεσμολογίας συνδέεται γεννήτρια Ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε=68V και εσωτερικής αντίστασης r=2Ω. Αν η ισχύς της γεννήτριας είναι 952W:
  1. Πόση είναι η πολική τάσης της γεννήτριας;
  2. Ποια η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας;
  3. Να βρεθεί με ποιον τρόπο συνδέονται οι αντιστάτες και να σχεδιαστεί το ηλεκτρικό κύκλωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: