Σάββατο 28 Ιουνίου 2008

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ. video.


Ένας μαγνήτης κινείται με σταθερή ταχύτητα κατακόρυφα και περνά μέσα από οριζόντιο κυκλικό αγωγό. Στο διάγραμμα δίνεται η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στον αγωγό, σε συνάρτηση με το χρόνο, ενώ αν προσέξετε τον κυκλικό αγωγό, θα δείτε τη φορά του ρεύματος, που τον διαρρέει. Τρέξτε το video και μετά απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.


  1. Γιατί ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα;
  2. Πώς δικαιολογείται η φορά του ρεύματος κατά το πλησίασμα του μαγνήτη και πώς κατά την απομάκρυνσή του;
  3. Το εμβαδόν στο διάγραμμα Ε-t πάνω από τον άξονα είναι ίσο με το αντίστοιχο, κάτω από τον άξονα. Τι μετράει αυτό το εμβαδόν;
Απάντηση:Δεν υπάρχουν σχόλια: