Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008

Λειτουργία συσκευής.

.
Διαθέτουμε μια συσκευή (που δεν είναι αντιστάτης) με στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,40W), μια πηγή Ε=46V και r=1Ω και τρεις αντιστάτες των 10Ω. Για να λειτουργήσει κανονικά η συσκευή προτείνεται να συνδεθεί με την πηγή μέσω ενός αντιστάτη, όπως στο διπλανό κύκλωμα.
  1. Να εξετάσετε αν η πρόταση πρέπει να γίνει δεκτή.
  2. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, προτείνετε την κατάλληλη συνδεσμολογία για την σωστή λειτουργία της συσκευής.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: