Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008

Εκφόρτιση πυκνωτή.

Στο παραπάνω σχήμα οι οπλισμοί του επίπεδου πυκνωτή είναι οριζόντιοι και στο εσωτερικό του ισορροπεί είναι φορτισμένο σωματίδιο Σ. Δίνονται Ε=40V, r=1Ω και R=4Ω.
  1. Πόση είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή και ποιο το πρόσημο του φορτίου του σωματιδίου;
  2. Αν κλείσουμε το διακόπτη δ1, το σωματίδιο θα συνεχίσει να ισορροπεί ή όχι;
  3. Με ανοικτό το διακόπτη δ1 κλείνουμε τον δ2. Με ποιο ρυθμό θα παραχθεί θερμότητα στον αντιστάτη R, αμέσως μετά; Τι θα συμβεί με την ισορροπία του σωματιδίου;

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: