Σάββατο 7 Ιουνίου 2008

Φωτοβολία λαμπτήρων.


Οι λαμπτήρες Α, Β, Γ και Δ του σχήματος είναι όμοιοι.
  1. Αν ο λαμπτήρας Γ λειτουργεί κανονικά, ποιος κινδυνεύει να καεί, ο Α ή ο Δ;
  2. Αν ο Δ λειτουργεί κανονικά:
    i) θα λειτουργεί κανονικά και ο λαμπτήρας Γ ή όχι;
    ii) Ποιος λαμπτήρας από τους άλλους τρεις φωτοβολεί περισσότερο;
  3. Αν ξεβιδωθεί ο λαμπτήρας Β, τι θα συμβεί με την φωτοβολία των υπολοίπων;

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: